Wij kijken uit naar
uw komst.

Over Ons

Bijzondere rekenplichtige

Bepaalde duur

Functieomschrijving

De bijzondere rekenplichtige is verantwoordelijk, onder het gezag van het zonecollege, voor het budgettair en financieel beheer van de zone.
Volgende taken behoren tot het takenpakket:
- Beheren van de inventaris en het patrimonium
- Verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding en kasbeheer
- Ontwikkelen van het budgettaire en financiële beleid van de hulpverleningszone in samenspraak met het zonecollege, de zoneraad en de zonecommandant
- Ontwikkelen en opvolgen van de financieel-administratieve organisatie van de hulpverleningszone in samenspraak met de zonecommandant
- Verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van de hulpverleningszone

Profiel

Je profiel:
• Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de gemeente- en de hulpverleningszone.
• Kennis van de zone: visie, missie, waarden, permanente nota’s, enz.
• Kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
• Kennis van het financieel beheer van de hulpverleningszone.
• Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
• Kennis van algemene gemeentelijke boekhouding en fiscaliteit.
• Kennis financiële technieken en aanleg bezitten om deze technieken te hanteren: kosten- batenanalyse, financiële meerjarenplanning, kostenanalytische boekhouding.
• Kennis van de wetgeving inzake het statuut van het operationeel brandweerpersoneel en van het niet-operationeel personeel.
• Technische en administratieve vakkennis – uitvoerende vaardigheid.
• Kennis van beleidsontwikkeling en beleidsopvolging.
• Vlotte omgang met courante IT toepassingen, goede omgang met rekenbladen.
• Kunnen samenwerken, loyaal, plichtsbewust, integer en discreet zijn.

Wat wij u bieden

Aanstelling voor 2 dagen per week als bijzondere rekenplichtige. Startdatum in overleg.
- U ontvangt een mandaattoelage overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige.
Meer info m.b.t. bovenvermelde vacature kan opgevraagd worden bij Kolonel Jan Jorissen, Zonecommandant (jan.jorissen@hvznl.be).

Bijkomende informatie

Stel je – uiterlijk op 27 november 2020 – kandidaat via het online sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be (niet via de knop solliciteer onderaan de pagina aangezien het gaat om een vacature extern aan onze organisatie) met (verplichte documenten) :
- Een duidelijke motivatiebrief waarin tevens wordt toegelicht hoe u de toevertrouwde opdrachten zal uitvoeren, rekening houdend met de opdrachten die opgesomd zijn in de wet van 15 mei 2007;
- een uitgebreid curriculum vitae met vermelding en ter staving van de in de selectievoorwaarden vermelde vereisten.

Vragen?

Ine Feyen Personeelsdienst
Stel een vraag

Deel deze vacature