Wij kijken uit naar
uw komst.

Over Ons

Preventieadviseur

contract onbepaalde duur

Wil jij jouw steentje bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van alle personeelsleden van de Limburgse hulpverleningszones? Ben je een initiatiefnemer en een kei in coördineren?

Functieomschrijving

Je staat in voor het coördineren van alle taken van de Interne Dienst PBW, stuurt de interne dienst aan en legt verantwoording af aan de zonecommandanten. Je geeft adviezen aan de zoneraad, het zonecollege, de Technische Commissie, de officieren, het Comité PBW en alle medewerkers.
Je onderzoekt de risico’s, de incidenten en ongevallen en de geuite klachten. Je bent de drijvende kracht van het welzijnsbeleid. Je rapporteert intern (aan comité PBW en werkgever) en extern (aan de overheid). Je werkt samen met de arbeidsgeneesheer en je coördineert het overleg met andere deskundigen op het vlak van welzijn op het werk. Je participeert binnen Netwerk Brandweer aan het overleg met de preventieadviseurs van andere hulpverleningszones.
Je werkt in dagdienst in een voltijds contractueel dienstverband. Je bent discreet, betrouwbaar en integer. Je vaste werkplaats is post, Genk, Hasselt of Lommel. Op regelmatige basis bezoek je de brandweerposten van de 3 Limburgse hulpverleningszones ( ± 20 posten).

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma dat toegang geeft tot het niveau A, of je beschikt over een bachelordiploma dat toegang geeft tot het niveau B én de nodige ervaring.
Tevens ben je houder van een getuigschrift Preventieadviseur niveau 1 of niveau 2. In geval van een getuigschrift niveau 2, dien je minstens over 2 jaar relevante ervaring te beschikken en moet je binnen de 2 jaar het getuigschrift niveau 1 behalen. Om die reden moet je voldoen aan de voorwaarden om de opleiding niveau 1 te mogen aanvatten.
Om toegelaten te worden tot de opleiding is
- een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist EN
- getuigschrift van master of academische bachelor of een getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 mét 5 jaar relevante ervaring binnen welzijn op het werk.
De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in boek II, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de vorming van de preventieadviseur.
Bijkomende aanwervingsvoorwaarden en algemene toelatingsvoorwaarden
- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan een attest van goed gedrag en zeden;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- tot het wettig verblijf in België en de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten;
- de medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan voor de effectieve indiensttreding;
- voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
- houder zijn van rijbewijs B;
- slagen voor een aanwervingsprocedure (zie verder).

Wat wij u bieden

Je wordt contractuele medewerker bij Hulpverleningszone Noord-Limburg met een contract van onbepaalde duur. Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige voor de geldelijke anciënniteit toegekend, tot een maximum van 15 jaar. Gewerkte tijd bij een overheidsdienst komt volledig in aanmerking.
Je brutostartsalaris is afhankelijk van je diploma (bachelor of master). Het bedraagt minimum € 2.837,72 (geen ervaring) en maximum € 4.231,69 (23 jaar ervaring) per maand, indien je over een bachelordiploma beschikt. Beschik je over een masterdiploma, dan bedraagt je brutostartsalaris minimum € 3.740,96 (geen ervaring) en maximum € 5.469,19 (24 jaar ervaring).
Je verloningspakket bevat ook minimum 14 extralegale verlofdagen, een fietsvergoeding, maaltijdcheques, opleidingsmogelijkheden, tweede pensioenpijler van 6% van het jaarinkomen, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar), gsm-budget.
Glijdende werktijden met gemiddeld 40 uur / week
(contract van 38 uur / week met opbouw van 2 uur / week arbeidsduurvermindering). Kandidaten dienen bereid te zijn om aanwezig te zijn op vergaderingen na de werkuren.

 

Bijkomende informatie

Kandidaatstelling
Kandidaten dienen zich te registreren op het online sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be en zich daar kandidaat te stellen (niet via de knop solliciteer aangezien het  een vacature buiten onze organisatie betreft). Uiterlijk op 1/12/2019 moet het bewijs geleverd te worden te voldoen aan de aanwervings- /toelatingsvoorwaarden.
De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen is 1 december 2019. De kandidatuurstelling bevat (verplichte documenten):
- een uitgebreid curriculum vitae (met foto) met vermelding en ter staving van de in de selectievoorwaarden vermelde vereisten
- een motivatiebrief
- een kopie van hoogst behaalde diploma
- een kopie van het brevet Preventieadviseur niveau 1 of 2
- attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 1/12/2019)
- kopie van rijbewijs B (voor- en achterkant)
Selectieprocedure
- Schriftelijke proef (50 punten)
- Mondelinge proef (100 punten)
- Assessment (voor de 2 hoogst gerangschikte kandidaten na de mondelinge proef)
- Kandidaten moeten minstens 50% behalen op elke proef en minstens 60% in totaal.

Met vragen kan je contact opnemen:
Over de functie-inhoud: Pieter Blommé, 011/54.29.00, Pieter.blomme@hvznl.be
Over de selectieprocedure: Personeelsdienst, 011/55.91.48, personeelsdienst@hvznl.be

Vragen?

Ine Feyen Personeelsdienst
Stel een vraag

Deel deze vacature